Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Logisticon Evides Fotos eigendom Logisticon Evides

Lidmaatschappen

Het Nederlands MembraanGenootschap (NMG) is een vereniging. D.w.z. voor leden door leden. Het bestuur en eventuele andere medewerkers zijn alle vrijwilligers. Eén van de belangrijkste doelen van het NMG is het vakgebied "Membraantechnologie" in de volle breedte voortdurend te ontwikkelen en onder de aandacht te brengen.  We streven naar laagdrempelige en onbevooroordeelde toetreding tot onze activiteiten en zoeken naar mogelijkheden om membraantechnologie te koppelen aan andere vakgebieden.

Toetreding is mogelijk voor personen en bedrijven-er zijn verschillende lidmaatschappen mogelijk! wilt u lid worden ga dan naar: "lid worden" of kijk in de rubriek "contact".

Tarieven lidmaatschap NMG

Tijdens de algemene ledenvergadering van het NMG op 29 mei 2006 zijn de lidmaatschapskosten voor een individueel lidmaatschap van het NMG vastgesteld op € 45,00 per jaar (een verlaging van 10% t.o.v. 2005). Tevens is met ingang van 2006 de mogelijkheid van een bedrijfslidmaatschap van het NMG ingevoerd voor bedrijven, die drie (wisselende) personen naar activiteiten willen afvaardigen. De kosten van een bedrijfslidmaatschap bedragen vanaf 2006 € 135,00 per jaar.

Hieronder een overzicht van de tarieven van het NMG. Een NMG lidmaatschap loopt (statutair) altijd per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). Opzeggen van het lidmaatschap gedurende het jaar, houdt dus in dat men lid blijft (en moet betalen) voor het resterende deel van het betreffende kalenderjaar.

Tarieven NMG 2009

 • Individueel lidmaatschap NMG

€   45,00

 • Studententarief NMG

€   20,00

 • Bedrijfslidmaatschap NMG

€ 135,00

 

Voor individuele leden geldt een reductie van 50% bij aangaan van het lidmaatschap na 1 juli.

 

 

Bezoek (LOL) contactavonden NMG (ca. 4-6 x per jaar):

 

 • individuele leden

gratis

 • leden van bedrijfslidmaatschap:
  3 per bedrijf gratis,
  4e en meer: zie bezoekers (geen lid)

 

 • bezoekers (geen lid) 

€   20,00  (contant op avond voldoen)

 

 

Excursie NMG (tweejaarlijks):

 

 • individuele leden      

gratis

 • leden van bedrijfslidmaatschap:
  3 per bedrijf gratis,
  4e en meer: zie extra deelnemers

 

 • extra deelnemers 

een kostendekkende vergoeding