Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Pentair Enschede Fotos eigendom Logisticon Evides Fotos eigendom Logisticon Evides

Voorzitter

Voorzitter

Albert Jansen

Albert Jansen geboren in s’ Gravenhage. Chemie en chemische technologie gestudeerd in Utrecht en Delft.

Sinds 1974 actief in membraantechnologie bij TNO met meer dan 60 publicatie, vele key-note lectures en 8 octrooien. Expertise in membraanontwikkeling: dynamisch gevormde membranen en vlakke membranen. Membraankarakterisering op gebied van gasscheiding, RO, UF en pervaporatie. Procesontwikkeling in dampermeatie, pervaporatie en gasscheidingen. Octrooihouder op innovatieve (hybride) membraanprocessen: membraan contactoren ( CO2 absorptie en afvalwaterzuivering) membraandestillatie en membraanreactoren.

Momenteel verantwoordelijk voor New Bussiness en de strategie van de afdeling Waterbehandeling bij TNO.

Momenteel naast TNO actief als: Voorzitter Nederlands Membranen Genootschap (NMG) Lid raad van advies European Water Partnership (EWP) Algemeen bestuurslid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) Facilitator van de Program Advisory Group: Water and industry (WSSTP)